Principalele obiective ale Agenției

Obiectivele principale ale Agenției sunt legate de dezvoltarea durabilă a comunităților locale:

 • promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie alternative
 • promovarea proiectelor referitoare la implementarea soluțiilor moderne de alimentare cu energie
 • promovarea proiectelor referitoare la optimizarea traficului rutier și a mijloacelor de transport nepoluante
 • controlul și diminuarea poluarii mediului (apă, aer, sol, poluare sonoră) prin promovarea tehnologiilor economice și curate
 • promovarea proiectelor privind utilizarea eficientă a resurselor, diminuarea risipei, colectarea selectivă a deșeurilor și promovarea reutilizării resurselor
 • promovarea proiectelor pentru optimizarea consumurilor energetice în clădirile publice
 • promovarea conceptului de clădire NZeB și Renovare Națională (eficiență energetică pentru clădirile existente)
 • educarea, conștientizarea și diseminarea rezultatelor precum și alte măsuri de implicare a cetățenilor în utilizarea eficientă a energiei și în proiecte de protecția mediului
 • suport pentru comunitățile locale în elaborarea și implementarea de Planuri de Acțiune pentru dezvoltare durabilă
 • colaborarea cu alte agenții, cu alte organizații din Europa în scopul facilitării transferului de competență și a bunelor practici în domeniu
 • facilitarea accesării surselor de finanțare, redactarea și implementarea de proiecte în nume propriu sau pentru alți beneficiari
 • acordarea de asistență tehnică pentru conceperea, implementarea și monitorizarea proiectelor precum și acordarea de suport pentru creșterea capacității în realizarea politicilor publice în domeniul energiei sustenabile și a protecției mediului
Principalele obiective ale Agenției https://mail.primariasector1.ro/download/nou/sigla.jpg