Anunţuri concurs angajări

01.09.2023 ANUNŢ În temeiul prevederilor art. IV alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare download
16.05.2023 INFORMARE download
10.05.2023 ANUNŢ privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
26.04.2023 SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Corp Control de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
19.04.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent ( 1 post), în cadrul Compartimentului Fond Imobiliar, Direcția Generală Administrație Publică Locală,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă 22.05.2023, ora 12.00 download
18.04.2023 SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de execuție temporar vacante, de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul Direcției C download
14.03.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent ( 1 post), în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 19.04.2023, ora 12:00 download
07.03.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (trei posturi), în cadrul Serviciului Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative – Direcția Investiții, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 07.04.2023, ora 12:00. download
03.03.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent (trei posturi) în cadrul Compartimentului Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte – Direcția Generală Administrație Publică Locală, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 06.04.2023, ora 12:00. download
03.03.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Pregătire Profesională – Direcția Management Resurse Umane, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00. download
02.03.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Corp Control de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 05.04.2023, ora 10.00 download
28.02.2023 Sectorul1 al municipiului BUCUREȘTI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de execuție temporar vacante, de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, proba scrisă în data de 15.03.2023, ora 10.00 download
23.02.2023 ERATA la concursul de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (4 posturi) in cadrul SERVICIULUI LEGISLATIE ȘI AVIZARE CONTRACTE de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 13.03.2023, ora 12.00 download
22.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Aurorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură, Dezvoltare Durabilă de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.03.2023, ora 10.00 download
22.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare Urbanistică de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.03.2023, ora 10.00 download
21.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent(două posturi), consilier, clasa I, grad profesional principal(două posturi) și consilier, clasa I, grad profesional superior(1 post) în cadrul Serviciului Imagine și Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 24.03.2023, ora 12.00 download
16.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier ,clasa I, grad profesional superior (3 posturi) in cadrul Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 20.03.2023, ora 10.00 download
13.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic,clasa I ,grad profesional asistent(1 post) in cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 16.03.2023, ora 10.00 download
13.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier ,clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 16.03.2023, ora 10.00 download
10.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic ,clasa I, grad profesional superior (1 post) și de consilier juridic ,clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 15.03.2023, ora 12.00 download
10.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier ,clasa I ,grad profesional superior (1 post) și de consilier ,clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul Serviciului Achiziții Publice de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 14.03.2023, ora 10.00 download
08.02.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (4 posturi) in cadrul SERVICIULUI LEGISLATIE ȘI AVIZARE CONTRACTE de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 13.03.2023, ora 12.00 download
20.01.2023 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad profesional II (1 post) din cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă in data de 08.02.2023, ora 10.00 download
15.09.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
26.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) in cadrul Serviciului Tehnica Legislativa, Secretariat si Arhiva, consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) in cadrul Compartimentului pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 06.09.2022, ora 12.00 download
26.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post), consilier, clasa I, grad profesional asistent (2 posturi) si referent, clasa III, grad profesional asistent (1 post) în cadrul Serviciului Urmarire Contracte, Lucrari, Reabilitare Termica si Energii Alternative de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 26.08.2022, ora 10.00 download
22.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 07.09.2022, ora 10.00 download
22.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (2 posturi vacante) - Serviciul Autorizatii de Functionare si Servicii Publice proba scrisa in data de 06.09.2022 ora 10 download
22.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Inregistrari Acte de Nastere, consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Transcrieri Certificate Inregistrate la Autoritatile Administrative Locale din Strainatate, referent, clasa III, grad profesonal superior-Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul, referent, clasa III, grad profesional superior- Serviciul Transcrieri Certificate Inregistrate la Autoritatile Administrative Locale din Strainatate, referent,clasa III, grad profesional principal-Serviciul Inregistrari Acte de Nastere din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1 de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 23.08.2022 ora 10.00 download
21.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Pregătire Profesională de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.08.2022, ora 12.00 download
21.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Evidenta Electorala de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.08.2022, ora 10.00 download
21.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Sănătății și Securității în Muncă de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 23.08.2022, ora 12.00 download
13.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (2 posturi) Serviciul Juridic si Contencios Administrativ de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de17.08.2022, ora 10.00 download
11.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal si a funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Imagine și Cultură de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 18.08.2022 ora 12.00 download
06.07.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 22.07.2022, ora 10.00 download
27.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 08.08.2022, ora 10.00 download
24.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (1 post) si consilier juridic , clasa I, grad profesional asistent (1 post) din cadrul Serviciului Legislatie și Avizare Contracte ,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 26.07.2022, ora 12.00 download
24.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier , clasa I, grad profesional principal (1 post) în cadrul Biroului Urbanism și Autorizații de Construire pentru Construcții Clasa ,,A", consilier, clasa I, grad profesional debutant(1 post) și consilier, clasa I, grad profesional superior(1 post)- Serviciul Autorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură, Dezvoltare Durabilă de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 25.07.2022, ora 10.00 download
24.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții contractuale de execuție vacante, de inspector de specialitate, grad I (3 posturi) din cadrul Serviciului Management Informatic de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba practică in data de 26.07.2022, ora 10.00 download
24.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Serviciului Juridic si Contencios Administrativ ,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 25.07.2022, ora 13.00 download
17.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu, clasa I, gradul II al Serviciului Imagine și Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 20.07.2022, ora 10.00 download
09.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 29.06.2022, ora 10.00 download
08.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 11.07.2022, ora 10.00 download
07.06.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier , clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabila, Programe, Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 07.07.2022, ora 10.00 download
27.05.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent (1 post vacant) și consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post vacant) din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 28.06.2022, ora 13.00 download
26.05.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (1 post) din cadrul Biroului Nr.5 de Evidența Persoanelor din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 28.06.2022, ora 10.00. download
26.05.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 27.06.2022, ora 10.00 download
02.05.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 17.05.2022, ora 10.00 download
07.04.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa "A" si consilier ,clasa I,grad profesional superior - Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare,Infrastructura,Dezvoltare Durabila din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 09.05.2022, ora 10.00 download
04.04.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (2 posturi) din cadrul Serviciului Juridic si Contencios Administrativ ,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 06.05.2022, ora 12.00. download
28.03.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 03.05.2022, ora 10.00 download
24.03.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de coordonator testare (1 post vacant) și expert infrastructură HW (1 post vacant), proba interviului in data de 12.04.2022 ora 10.00 download
02.03.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Imagine și Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 06.04.2022, ora 10.00 download
28.02.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 01.04.2022, ora 10.00 download
21.02.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Autorizatii de Functionare si Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.03.2022, ora 10.00 download
14.02.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 02.03.2022, ora 10.00 download
17.01.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent(1 post) din cadrul Compartimentului Fond Funciar,Registru Agricol, consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Compartimentului Cadastru si Patrimoniu de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 21.02.2022 download
10.01.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Autorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură, Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 16.02.2022, ora 10.00 download
10.01.2022 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 14.02.2022, ora 10.00 download
10.01.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant (1 post) din cadrul Biroului Nr.5 de Evidența Persoanelor din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 11.02.2022, ora 10.00. download
05.01.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (2 posturi) din cadrul Serviciului Juridic si Contencios Administrativ ,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 07.02.2022, ora 10.00. download
03.01.2022 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post) din cadrul Serviciului Buget, Execuție Bugetară, consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Serviciului Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent (1 post) din cadrul Serviciului Contabilitate de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 03.02.2022 download
23.12.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior (2 posturi) în cadrul Biroului Urbanism și Autorizații de Construire Pentru Construcții Clasa "A" și consilier clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire Pentru Construcții Clasa „B” de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 26.01.2022, ora 10.00. download
17.12.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior (2 posturi) și consilier clasa I, grad profesional asistent(1 post) din cadrul Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 18.01.2022, ora 10.00. download
25.11.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior și consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 11.01.2022, ora 10.00 download
10.11.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior (4 posturi) din cadrul Serviciului Urmarire Contracte, Lucrari, Reabilitare Termica si Energii Alternative proba scrisa in data de 13.12.2021, ora 10.00. download
27.10.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional principal - Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 02.12.2021, ora 10.00 download
26.10.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal- Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 12.11.2021 ora 10.00 download
15.10.2021 Erata anunt din 11.10.2021 download
11.10.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante (2 functii) de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal si consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 11.11.2021 ora 10.00 download
01.10.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Serviciului Urmarire Contracte, Lucrari, Reabilitare Termica si Energii Alternative si consilier clasa I, grad profesional asistent (1 post) din cadrul Serviciului Urmarire si Derulare Servicii proba scrisa in data de 02.11.2021, ora 10.00. download
29.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Cadastru și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 01.11.2021 ora 10.00 download
27.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 13.10.2021 ora 10.00 download
13.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul structurii organizatorice Arhitect Sef:consilier,clasa I,grad profesional superior-Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa "A"-;consilier,clasa I,grad profesional superior -Serviciul Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa "B";consilier,clasa I,grad profesional debutant-Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare,Infrastructura,Dezvoltare Durabila proba scrisa in data de 14.10.2021,ora 10.00 download
09.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional principal (1 post) si consilier clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termica si Energii Alternative proba scrisa in data de 11.10.2021, ora 10.00. download
08.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării functiei contractuale de executie vacanta de inspector de specialitate, grad IA in cadrul Compartimentului Cadastru si Patrimoniu, proba scrisa in data de 30.09.2021 ora 10.00 download
03.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior ( 2 posturi) si consilier, clasa I, asistent (1 post) - Serviciul Autorizatii de Functionare si Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 05.10.2021, ora 10:00 download
02.09.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achizitii publice, grad profesional asistent - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 04.10.2021 ora 10.00 download
19.08.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 06.09.2021 ora 10.00 download
12.08.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional principal - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 13.09.2021 ora 10.00 download
12.08.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării a 2 functii contractuale de executie vacante de inspector de specialitate I A si a 3 functii contractuale de executie vacante de inspector de specialitate I in cadrul Serviciului Management Informatic, proba practica in data de 07.09.2021 ora 10 download
29.07.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante de consilier achizitii publice, grad profesional principal - Serviciul Achizitii Publice, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior-Serviciul Achiziții Publice și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Legislație și Avizare Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 30.08.2021 ora 10.00 download
19.07.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante de consilier achizitii publice, grad profesional principal - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 04.08.2021 ora 10.00 download
02.07.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achizitii publice, grad profesional asistent - Serviciul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 02.08.2021 ora 10.00 download
07.06.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier achizitii publice clasa I, grad profesional principal si referent clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului Achizitii Publice, proba scrisa in data de 8.07.2021, ora 10.00. download
26.05.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 11.06.2021 ora 10 download
19.05.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării functiei contractuale de executie vacanta de inspector de specialitate, grad IA in cadrul Compartimentului Cadastru si Patrimoniu, proba scrisa in data de 14.06.2021 ora 10.00 download
06.05.2021 Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de la nivelul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
05.05.2021 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciul Legislație și Avizare Contracte, consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice și consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Fond Imobiliar, proba scrisă în data de 07.06.2021, ora 10.00. download
09.04.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante de Director Executiv, clasa I, gradul II - Directia Management Economic - proba scrisa 17.05. 2021 download
08.04.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional asistent Serviciul Imagine si Cultura, proba scrisa in data de 13.05.2021 ora 10 download
08.04.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul structurii organizatorice Arhitect Sef:consilier,clasa I,grad profesional principal-Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa "A"-2 functii;consilier,clasa I,grad profesional asistent-Serviciul Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa "B"-1 functie;consilier,clasa I,grad profesional debutant-Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare,Infrastructura,Dezvoltare Durabila-1 functie-proba scrisa in data de 11.05.2021,ora 10.00 download
18.03.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării functiei publice de conducere vacante de Sef Serviciu-Serviciul Imagine si Cultura, proba scrisa in data de 22.04.2021 ora 10 download
15.03.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării functiei contractuale vacanta de Sef Serviciu Management Informatic, proba practica in data de 12.04.2021 ora 10 download
15.03.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării a 2 functii contractuale de executie vacante de inspector de specialitate I si a 3 functii contractuale de executie vacante de inspector de specialitate IA in cadrul Serviciului Management Informatic, proba practica in data de 13.04.2021 ora 10 download
26.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante - Arhitect Șef în data de 30.03.2021 download
26.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 29.03.2021 ora 10 download
22.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 10.03.2021 ora 10 download
19.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 25.03.2021 ora 10 download
18.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.03.2021, ora 10 download
17.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 23.03.2021, ora 10 download
03.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.02.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.01.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante - Șef serviciu - Serviciul Imagine și Cultură organizat în data de 22.02.2021 download
07.01.2021 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare Responsabil tehnic, proba interviului in data de 27.01.2021 ora 10.00 download
15.12.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare Responsabil tehnic, proba interviului in data de 06.01.2021 ora 10.00 download
12.11.2020 Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante de la nivelul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
27.08.2020 Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către personalul contractual din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
27.08.2020 Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de la nivelul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
06.08.2020 Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
03.08.2020 Anunț privind organizarea unui examen de promovare a personalului contractual din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
21.05.2020 INFORMARE privind suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante download
30.04.2020 Procedură privind organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, grad profesional IA din cadrul Serviciului Administrativ de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 din data de 06.05.2020, ora 10.00-proba scrisă și 11.05.2020, ora 12.00- proba interviului download
27.04.2020 Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
24.04.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
24.04.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
24.04.2020 Anunț privind concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
14.04.2020 Procedură privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare/ promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie/conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 din datele de 27.04.2020, ora 10.00-proba scrisă și 28.04.2020, ora 10.00- proba scrisă download
09.04.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
01.04.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii contractuale de conducere și de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
01.04.2020 Procedura organizare și desfășurare concurs de recrutare, 10.04.2020, ora 10.00- proba scrisa download
23.03.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.03.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.03.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.02.2020 Anunț privind concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 download
13.02.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti anunţă amânarea concursului de recrutare organizat, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a postului de coordonator analiza procese download
06.02.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.01.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.01.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.01.2020 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare coordonator analiza procese, proba interviului in data de 14.02.2020 ora 10.00 download
17.01.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
17.01.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
17.01.2020 Anunț privind concurs de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
31.12.2019 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractuale de conducere vacantă și a unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
30.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
30.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
11.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
06.12.2019 Anunț privind ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuție vacante și a unei funcţii contractuale de conducere vacante din cadrul Direcţiei de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. download
02.12.2019 Sectorul 1 al Municipiului București organizează examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului1, care au dobândit o diplomă de studii de nivel superior ulterior intrării în corpul funcționarilor publici download
19.11.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
19.11.2019 Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București download
19.11.2019 Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București download
19.11.2019 - Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel avansat download
19.11.2019 - Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu download
19.11.2019 - Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel baza download
16.10.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.10.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare responsabil tehnic, proba interviului in data de 06.11.2019 download
07.10.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.09.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare responsabil tehnic, proba interviului in data de 11.10.2019 download
19.08.2019 Erata la anunt concurs de recrutare experti externi, proba interviului in data de 28.08.2019, ora 10 download
08.08.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare experti externi, proba interviului in data de 28.08.2019 download
23.07.2019 Procedura de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile derulate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și de către instituțiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 download
14.06.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
04.06.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.01.2019 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.12.2018 Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București download
28.12.2018 - Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel baza download
28.12.2018 - Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu download
28.12.2018 - Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel avansat download
28.12.2018 Anunț privind prelungirea termenului de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
19.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
19.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
10.12.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
05.10.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
01.10.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.09.2018 Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București download
10.09.2018 ANUNŢ privind suspendarea concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad pofesional superior din cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul download
27.08.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
29.05.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.05.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada DETERMINATĂ, a funcției publice de conducere vacante de ADMINISTRATOR PUBLIC al Sectorului 1 al Municipiului București în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 18/31.01.2018 anexată prezentului anunț download
16.03.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinată, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.03.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinată, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.03.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.03.2018 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.12.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
22.11.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
12.10.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, pentru salariatii cu contract individual de munca download
18.08.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, pentru salariatii cu contract individual de munca download
20.07.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman download
09.06.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.06.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.06.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.06.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.06.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.06.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.05.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învăţământ superior download
05.05.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.02.2017 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.01.2017 Sectorul 1 al Municipiului București anunță ocuparea, prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.12.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.10.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.10.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.10.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.10.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.09.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, pentru salariatii cu contract individual de munca download
08.08.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.08.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.08.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.08.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
08.08.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.07.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.07.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.07.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
15.06.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
06.06.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
06.06.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
06.06.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
13.05.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
31.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.02.2016 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, pentru salariatii cu contract individual de munca download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.11.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.09.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.09.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.09.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.09.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.09.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.08.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.08.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.07.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.07.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.06.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.06.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.04.2015 Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate download
15.04.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.03.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.03.2015 Sectorul 1 al Municipiului București anunță ocuparea, prin transfer la cerere, a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.02.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.02.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.02.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.02.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.02.2015 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.11.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.11.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.11.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
14.11.2014 Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în grad profesional download
01.10.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.09.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.09.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.09.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
03.09.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.07.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.06.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.06.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
27.06.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.05.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.05.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.05.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.04.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.04.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
28.03.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.03.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
14.03.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
13.03.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
10.03.2014 ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Execuție Bugetară download
07.02.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
07.02.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
31.01.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
22.01.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
15.01.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
15.01.2014 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
11.12.2013 Sectorul 1 al Municipiului București organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
29.11.2013 Sectorul 1 al Municipiului București organizează examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învăţământ superior download
27.11.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.11.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.10.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 download
23.10.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
11.10.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
11.10.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
13.09.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
22.08.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
05.07.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
05.06.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
19.04.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
19.04.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
02.04.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
02.04.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
26.03.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
20.02.2013 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
16.11.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
14.11.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
26.10.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
22.10.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
22.10.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.09.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.09.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.09.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti anunţă amânarea concursului de recrutare organizat, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei functii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
18.09.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
12.09.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.08.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.08.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
25.06.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
21.05.2012 Testare profesională organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarilor publici care urmează a fi redistribuiţi pe funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
17.05.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Urbanism şi Autorizaţii de Construire pentru Construcţii Clasa "A" de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
24.04.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Serviciului Administrativ de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
23.03.2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează testare profesională la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public ce urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti download
03.02.2012 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziţii Publice de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
30.01.2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează testare profesională la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarilor publici ce urmează a fi redistribuiţi pe funcţiile publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent- 2 posturi din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti download
30.01.2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează testare profesională la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public ce urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti download
09.12.2011 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziţii Publice download
09.12.2011 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti reia procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Contencios Administrativ, Juridic download
18.11.2011 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 download
09.11.2011 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează testare profesională la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public ce urmează a fi redistribuit pe funcţiile publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal, consilier, clasa I, grad profesional asistent şi referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti download
07.10.2011 Anunţ privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Contencios Administrativ, Juridic, de la nivelul aparatului de specialitate, programat a se desfăşura în zilele de 18 octombrie 2011 - proba scrisă şi 20 octombrie 2011 - interviul şi anunţul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, postat în data de 04.10.2011, pe site-ul www.anfp.gov.ro, privind organizarea testării profesionale la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţiile publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, şi consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Primăriei Sector 1, Bucureşti. download
22.09.2011 Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de promovare in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacanta din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale download
16.09.2011 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti anunţă concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante download
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (1 post) si consilier juridic , clasa I, grad profesional asistent (1 post) din cadrul Serviciului Legislatie și Avizare Contracte ,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 26.07.2022, ora 12.00 download
download