Data: 12.10.2004

Primaria Sectorului 1 anunta încheierea trimestrului IV al anului fiscal

Primaria Sectorului 1 vine în întâmpinarea opiniei publice locale facând cunoscut faptul ca pe data de 15 noiembrie a.c. se încheie trimestrul IV al anului fiscal 2004.

Ca urmare, pâna la aceasta data, inclusiv, persoanele fizice si juridice sunt anuntate ca, în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, trebuiesc achitate impozitele pe cladiri, impozitele pe teren si taxele pentru mijloacele de transport.

Depasirea acestui termen de plata va atrage perceperea de dobânzi în cuantum de 0,06% pe zi si penalitati de 0,5% pentru fiecare luna sau fractiune de luna întârziata. Multumim pentru întelegere.