Data: 14.10.2004

Se va modifica cuantumul taxelor locale in sectorul 1

Primaria Sectorului 1 anunta modificarea taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat cu constructii provizorii – tip garaj - incepand cu 1 ianuarie 2005.

Taxele se vor plati trimestrial, in patru rate egale, la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie dupa cum urmeaza: 365 lei/mp/zi pentru zona A; 250 lei/mp/zi pentru zona B; 160 lei/mp/zi pentru zona C; 135 lei/mp/zi pentru zona D urmand ca zonarea sa fie realizata in conformitate cu Hotararea Consiliului General a Municipiului Bucuresti. Taxa instituita se calculeaza pentru un modul cu suprafata ocupata, conform actelor de proprietate.

Incepand de la 1 ianuarie taxele locale de ocupare temporara a domeniului public cu constructii provizorii situate pe terenurile aflate in administrarea sectorului 1 vor fi urmatoarele:
Pentru vanzarea de produse sau prestari de servicii diverse, inclusiv pentru organizari de santier - 6000 lei/mp/zi;
Pentru depozite diverse materiale - 5000 lei/mp/zi;
Pentru confectionare de produse - 5000 lei/mp/zi;
Incepand de la 1 ianuarie 2005 taxele locale de ocupare temporara a domeniului privat cu constructii provizorii de pe raza administrativ – teritoriala a sectorului 1 vor fi urmatoarele:
Pentru vanzarea de produse sau prestari de servicii diverse, inclusiv pentru organizari de santier - 1435 lei/mp/zi;
Pentru depozite diverse materiale - 670 lei/mp/zi;
Pentru confectionare de produse - 670 lei/mp/zi;
Terenuri agricole – 100 lei/mp/zi.
Totodata, se instituie taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pe raza sectorului 1 astfel:
Pentru mijloacele publicitare amplasate in zonele cu restrictie privind reclama: 10.000 lei/mp/zi;
Pentru mijloacele publicitare amplasate pe domeniul public/privat al sectorului 1 in zona 1: 9.000 lei/mp/zi;
Pentru mijloacele publicitare amplasate pe domeniul public/privat al sectorului 1 in zona 2: 8.000 lei/mp/zi;
Pentru mijloacele publicitare amplasate pe domeniul public/privat al sectorului 1 in zona 3: 7.000 lei/mp/zi;
Pentru mijloacele publicitare amplasate pe domeniul public/privat al sectorului 1 in zona 4: 6.000 lei/mp/zi;
Pentru mijloacele publicitare derulabile actionate electric, indiferent de zona de amplasare: 12.000 lei/mp/zi.
Taxa se va calcula pentru o suprafata minima de 2 mp.
Proprietarii de panouri, afisaje sau structuri de afisaj amplasate pe raza sectorului 1 au obligatia depunerii declaratiilor de impunere in termen de 30 de zile de la data obtinerii avizelor de amplasare la compartimentul de specialitate al administratiei locale a sectorului in a carei raza este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj.
Nerespectarea dispozitiilor acestei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza conform legilor in vigoare.