Atribuţiile viceprimarului
- Oliver Păiuși -

Coordonarea activităților, îndrumare și semnarea tuturor documentelor emise de către următoarele compartimente funcționale de la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București:
- Compartimentele funcționale din subordinea Arhitectului Șef;
- Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registrul Agricol.