Comisii de specialitate

Comisiile constituite la nivelul Compartimentului Fond Imobiliar


Comisii mixte

  • Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor și atribuirea de locuințe din fondul locativ de stat conform prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii comisiei:

- Președinte Păiuși Oliver Leon, Viceprimar al Sectorului 1;
- Membru titular Oana Iacob, consilier local;
- Membru titular Marian Aurelian Bârgău, consilier local;
- Membru titular Adrian Viorel Oianu, consilier local;
- Membru titular Adriana Dina, consilier juridic, Serviciul Legislație și Avizare Contracte;
- Membru titular Nicoleta Voicu, Director General Adjunct, DGASPC Sector1;
- Membru titular Cristina Coman, consilier superior, Compartiment Fond Imobiliar.


  • Comisia Sectorului 1 pentru verificarea conformității locative
Membrii comisiei:

- Sorete Arbore-Otilia, consilier local;
- Oianu Adrian Viorel, consilier local;
- Ozata Alev Burhan, consilier local;
- Matache Gabriela Mihaela, Șef Serviciu Corp Control Managementul Calității Serviciilor Sociale, DGASPC Sector 1;
- Costachi Liliana Livia, polițist local, Biroul Prevenire Situații de Urgență, Poliția Locală Sector 1;
- Stanciu Larisa Laura Ruxandra, Coordonator Compartiment Fond Imobiliar.