Comisii de specialitate

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale

PREŞEDINTE: Dinu-Nicolae GHEORGHE
SECRETAR: Ned VICOL
MEMBRI:
- Ramona PORUMB
- Iuliana-Dorina MILOȘ-OLTEANU
- Oliver-Leon PĂIUȘIComisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător

PREŞEDINTE: Otilia SORETE-ARBORE
SECRETAR: Daniel-Constantin CIUNGU
MEMBRI:
- Alev-Burhan OZATA
- Cristian-Adrian TUDOSE
- Remus-Cătălin ȘERBANComisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei private

PREŞEDINTE: Marian-Aurelian BÂRGĂU
SECRETAR: Andrei-Cristian NICOLAESCU
MEMBRI:
- Geanin-Georgian JURUBIȚĂ
- Florea IORDAN
- Dinu-Nicolae GHEORGHEComisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu

PREŞEDINTE: Raluca-Nicoleta Haliț
SECRETAR: Daniela Popa
MEMBRI:
- Laurențiu Drăgușin
- Viorel-Daniel CHIRVASĂ
- Alina-Cristina GRIGORESCUComisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte

PREŞEDINTE: Dan-Niculae PODARU
SECRETAR: Oana IACOB
MEMBRI:
- Iulia-Luminița HALAȚ
- Cătălina CĂȘVEAN
- Ruxandra-Eugenia REGALIAComisia de sănătate şi protecţie socială

PREŞEDINTE: Adrian-Viorel OIANU
SECRETAR: Iulia-Luminița HALAȚ
MEMBRI:
- Marian-Aurelian BÂRGĂU
- Daniel ȚÎRĂ
- Alberto-Iosif CARAIAN