Contact Compartiment Fond Imobiliar

Actele se depun la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București din Bld. Banu Manta nr. 9

Email: registratura@primarias1.ro

Compartimentul Fond Imobiliar își desfășoară activitatea la sediul din Str. Mureș nr. 18-24.

Telefon: 0761.112.642

Program de lucru: Luni – Joi : 10.00-14.00