Criterii de atribuire

Sistemul de atribuire a locuințelor sociale

Atâta timp cât cerea de locuințe din fondul locativ de stat depășește numărul de locuințe disponibile, sistemul de atribuire a acestora reprezintă una dintre cele mai importante componente ale sistemului de locuințe sociale. În România, acest proces este reglementat prin Legea Locuinței 114/1996 (cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice).

Procedura de atribuire a locuințelor sociale presupune patru etape:

  1. Verificarea eligibilității dosarelor (dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin lege);
  2. Stabilirea de către Consiliul Local a unor criterii în funcție de care se stabilește cine are prioritate pe lista de așteptare;
  3. Analiza anuală a dosarelor în funcție de criteriile stabilite de către Consiliul Local și definitivarea listei de priorități;
  4. Locuințele pot fi atribuite doar dacă există un stoc valabil pentru circumstanțele aplicantului.

Criterii 2021

Hotărârea Consiliului Local nr. 133/02.07.2021 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare.