Etapele programului de reabilitare termică

Etapele unui proiect de reabilitare termică sunt:

Etapa I:            Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe;
Etapa a II-a:    Înştiinţarea asociaţiei de proprietari privind înscrierea în programul local multianual;
Etapa a III-a:   Hotarârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local;
Etapa a IV-a:  Proiectarea lucrărilor de intervenţie;
Etapa a V-a:   Executarea lucrărilor de intervenţie;
Etapa a VI-a:  Recepţia la terminarea lucrărilor de intervenţie.
Etapele programului de reabilitare termicăhttps://mail.primariasector1.ro/images/reabilitare_termica.jpg