Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie
În baza Contractului de Finanțare nr. 634 din 09.03.2022 semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Sectorul 1 al Municipiului București a implementat împreună cu partenerul D.G.A (Direcția Generală Anticorupție) din cadrul M.A.I, proiectul ”Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie", Cod MySMIS 152134/ SIPOCA 1151.

Având un buget total de 358.225,25 lei, din care 335.069,01 lei finanțare nerambursabilă și 5.387,65 lei valoarea contribuției propria pentru PS1 și 17.768,59 pentru DGA, proiectul SIPOCA 1151 s-a derulat pe o perioadă de 15 de luni – Martie 2022 – Iunie 2023 și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Obiectivul general al proiectului constă în a susţine aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte creşterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei pe termen lung prin realizarea unor activităţi specifice care se încadrează în Axa prioritară 2. “Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente” şi care contribuie la îndeplinirea Obiectivul specific 2.2 “Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei prin îmbunătăţirea, consolidarea şi dezvoltarea capacităţii administrative a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea si implementarea la nivelul S1MB a unor instrumente si mecanisme de management a riscurilor de coruptie;

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea si promovarea unei campanii de constientizare a riscului expunerii la fapte de coruptie la nivelul Sectorului 1;

Obiectiv specific 3: Cresterea gradului de integritate a personalului S1MB prin organizarea si derularea unor sesiuni de formare profesionala in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii si combaterii riscului de expunere la fapte de coruptie precum si dobandirea unor abilitati si competente specifice privind managementul riscurilor de coruptie;

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea sistemului anti-mita prin implementarea standardului ISO 37001 – Sistemul de management antimita si obtinerea certificarii la nivelul S1MB;

Rezultatele proiectului:

  1. Procedura operațională privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București elaborată;

      Livrabil: Procedura privind managementul riscurilor de coruptie

  1. Registrul riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al

Municipiului București elaborat;

      Livrabil: Registrul riscurilor de coruptie

  1. Campanie de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție promovată;

      Livrabil: Planul campaniei de conștientizare

      Livrabil: Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091912201665 

      Livrabil: Comunicate de presă

  1. 60 de persoane certificate în urma participării la activitățile de formare/instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității;
  2. SR-ISO 37001:2017 – Sistem de management anti-mită la nivelul SUAT-ului - certificat.

      Livrabil: Proceduri de sistem anti-mita

      Livrabil: Certificatul SR-ISO 37001:2017 – Sistem de management anti-mită