Lista documentelor de interes public

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Sectorului 1;
  2. Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a Primarului Sectorului 1;
  3. Programul de funcționare al serviciilor din cadrul Primăriei Sectorului 1;
  4. Programul de audiențe al conducerii Primăriei Sectorului 1;
  5. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Sectorului 1;
  6. Datele de contact ale Serviciului Registratură, Relații cu Publicul și Serviciului Imagine și Cultură, responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public;
  7. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  8. Programele și strategiile proprii;
  9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.