Organigrama, statul de funcţii, regulamentele şi codul de conduită ale aparatului de specialitate al Primarului Sector 1


Modificare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 171 din 09.09.2021

Stat de functii cf. HCL 171 din 09.09.2021

Regulament intern aprobat prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 1125/22.04.2021

Modificare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 49/25.02.2021

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 291 din 04.12.2020

Stat de functii cf. HCL 291 din 04.12.2020

Regulament de organizare si functionare aparatul de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 291 din 04.12.2020

Regulament de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 cf. HCL 291 din 04.12.2020

Dispoziție privind stabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2020, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Regulament intern aprobat prin H.C.L. nr. 262 din 17.09.2020

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 159/12.06.2020

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 63/06.03.2020

Modificare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 63/06.03.2020

Modificare și completare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 3/28.01.2020

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 3/28.01.2020

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 3/28.01.2020

Completare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 366/28.11.2019

Stat de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 263/28.08.2019

Modificare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 263/28.08.2019

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 186/09.07.2019

Stat de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 186/09.07.2019

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 186/09.07.2019

Regulament de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 cf. HCL 186/09.07.2019

Modificare Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Modificare și completare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 296/12.10.2018

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 296/12.10.2018

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 296/12.10.2018

Act administrativ privind înființarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit legii autorităților deliberative și executive ale subdiviziuni administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București, precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitatea acestora

Completare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 150/04.06.2018

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 182/11.06.2018

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 131/04.05.2018

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 83/29.03.2018

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 44/27.02.2018

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 9/31.01.2018

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 418/18.12.2017

Modificare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 321/31.10.2017

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 319/31.10.2017

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 302/27.09.2017

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 287/18.09.2017

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 287/18.09.2017

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 287/18.09.2017

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 209/26.07.2017

Restabilirea numărului maxim de posturi în luna iulie, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 173/30.06.2017

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 131/30.05.2017

Restabilirea numărului maxim de posturi pe anul 2017, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 80/04.04.2017

Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2741/18.04.2011 privind aprobarea criteriilor proprii de selecție în completarea Regulamentului-Cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 230/29.11.2016

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 217/18.11.2016

Completare Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 217/18.11.2016

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 194/27.10.2016

Organigrama Sectorului 1 cf. HCL 167/29.09.2016

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 167/29.09.2016

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 167/29.09.2016

Modificare Dispoziție privind restabilirea numărul maxim de posturi pe anul 2016, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Modificare Dispoziție privind restabilirea numărul maxim de posturi pe anul 2016, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 120/31.08.2016

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 118/28.07.2016

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 76/31.05.2016

Organigrama Sectorului 1 cf. HCL 73/25.04.2016

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 73/25.04.2016

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1 cf. HCL 73/25.04.2016

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 cf. HCL 73/25.04.2016

Dispoziție de modificare, în martie 2016, a Dispozitiei nr. 2036/04.05.2015 privind restabilirea numărului maxim de posturi, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.

Modificare și completare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Modificare și completare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Organigrama Sectorului 1

Stat de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Modificare și completare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Modificare și completare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1

Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Completare Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Completare Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sector 1

Dispoziție privind restabilirea numărul maxim de posturi pe anul 2016, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

11.07.2012 | Codul de Conduita al personalului institutiei

Consilier Etic Gheorghe Violeta Marilena - telefon 021 260 2575
DETALII NUMIRE     •     ATRIBUŢII